Złota Konfirmacja

11 czerwca 2017 r. w Jastrzębiu-Zdroju zebrali się Konfirmanci z Gołkowic i Jastrzębia, aby podczas uroczystego nabożeństwa odnowić swoje konfirmacyjne przyrzeczenie złożone 50 lat temu i otrzymać błogosławieństwo na dalsze lata. Przemówił do Konfirmantów ks. Daniel Ferek – proboszcz Parafii w Wodzisławiu i Gołkowicach, a kazanie wygłosił w oparciu o tekst z księgi Izajasza 6,1-13 – ks. Jan Raszyk. Po nabożeństwie, podczas spotkania w sali parafialnej, w miłej atmosferze wspominaliśmy przeszłe czasy i cieszyliśmy się, że Bóg pozwolił nam wytrwać w naszym życiu w tym, co przyrzekliśmy Mu pół wieku temu.