SZKÓŁKA NIEDZIELNA

Szkółka niedzielna odbywa się co niedzelę podczas nabożeństwa.

Zapraszamy dzieci od lat 3 do 11.

Podczas szkółki dzieci biorą udział w rozważaniu Słowa Bożego, nauce wersetów biblijnych, śpiewie oraz wspołnych zabawach.


Materiały

Biała sukienka – obrazek sceniczny na gwiazdkę