BIBLIOTEKA

Przy Parafii jest ogólnodostępna biblioteka oraz czytelnia.

Godziny otwarcia:
– w niedziele od godz.9.00 -11.30
– we wtorki od godz.15.00 -19.00
– w piątki od godz.15.00 -19.00.

Książki podzielone są na kategorie:
1/Biblistyka
2/Historia powszechna i historia Kościoła
3/Powieści
4/Książki dla dzieci i młodzieży
5/Książki o zdrowiu