CZERWIEC 2017 – PLAN NABOŻEŃSTW

Lp.

Data

Godzina

Nabożeństwo

 1.

4.06.2017 r

1 Święto

Zesłania

Ducha Św.

9.30

Nabożeństwo

ze Spowiedzią

i Komunią Św

 2.

5.06.2017 r.

2 Święto

Zesłania

Ducha Św.

9.30

Nabożeństwo

Główne

 3.

11.06.2017 r.

Święto

Trójcy Św.

9.30

Nabożeństwo

– Złota

Konfirmacja

 4.

18.06.2017 r.

1 Niedz. po

Trójcy Św.

9.30

Nabożeństwo

ze Spowiedzią

i Komunią Św

 5.

25.05.2017 r.

2.Niedz. po

Trójcy Św.

9.30

Jubileusz

500 Lat

Reformacji