ks. Jan Bolesław Fussek

Ksiądz Proboszcz Jan Bolesław Fussek (1913-1974)

Ksiądz Proboszcz Jan Bolesław Fussek (1913-1974)

Ksiądz Jan Bolesław Fussek, syn Jana Fusska i Zuzanny Zender

Urodzony: 24.09.1913 r. w Jasienicy

Ochrzczony: 12.10.1913 r. w Jaworzu
W 1918 r. Zmarł jego ojciec. Matka wyszła za mąż za Pawła Marosza, radnego Parafii w Jaworzu.

Uczył się w 5-cio klasowej szkole powszechnej w Jasienicy. Następnie w latach 1924-1932 uczęszczał do 8-mio klasowego polskiego gimnazjum państwowego, typu humanistycznego w Bielsku-Białej. Po zdaniu matury wstąpił na Wydział Teologii Ewangelickiej na Uniwersytecie Warszawskim, które ukończył w 1937r..

27.02.1938r. w Kościele Św. Trójcy w Warszawie miała miejsce jego ordynacja, którą poprowadził ówczesny Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Ksiądz Juliusz Bursche. Od 01.03.1938 r. odbywał wikariat w Parafii w Wiśle, gdzie proboszczem był przyszły Biskup Kościoła Ksiądz Andrzej Wantuła.

Kościół w Jastrzębiu-Zdroju Ruptawie"

Kościół w Jastrzębiu-Zdroju Ruptawie”

Od 01.02.1939r. był wikariuszem w Cieszynie, a proboszczem Parafii Cieszyńskiej był senior Diecezji Cieszyńskiej Ksiądz Karol Kulisz /założyciel Diakonatu Żeńskiego Eben-Ezer, Domu Dziecka i Domu Opieki dla osób starszych i chorych/ Od września 1940r. pracuje w tejże parafii już nie jako ksiądz, lecz jako pomoc kancelaryjna. Odbywa także półroczne studia uzupełniające w seminarium teologicznym /tzw. Prediger-Seminar/ w Lipsku.

W Ewangelickiej Parafii w Błędowicach w okresie od lipca1941r. do sierpnia 1943 r. jest księdzem u boku Księdza Korneliusa Wilhelma Guttenbergera, który przed II wojną światową do 1937 roku był proboszczem w Ruptawie i w Gołkowicach.

Pod koniec 1943 r. Ksiądz Jan Bolesław Fussek zostaje wcielony do wojska niemieckiego i w sierpniu 1944 r. zostaje ranny w Górach Harz. Powraca na Śląsk do Suchej Górnej, gdzie prowadzi lekcje religii w zastępstwie za Ks. Jerzego Czyża.

23.01.1945 r. zawiera ślub w kościele ewangelickim Stonawie z Zofią z d. Klimsza z Suchej Górnej. Ksiądz Jan Bolesław Fussek w polskiej szkole w Suchej Górnej pracuje na stanowisku katechety od 1.09.1945r. do 31.03.1946r. Także w tym czasie jeździ na lekcje śpiewu do Ostrawy.

 

Kościół w Jastrzębiu-Zdroju Ruptawie"

Kościół w Jastrzębiu-Zdroju Ruptawie”

Zabiega o powrót do służby w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP. Od 14.09.1946r. do 30.XI.1950 r. jest duszpasterzem Diakonatu Eben-Ezer w Dzięgielowie. Diakonat prowadził Dom Dziecka dla 120 sierot w wieku od 3 do 16 lat, oraz Dom Opieki. Ks. Fussek współpracuje z diakonisami: siostrą przełożoną Danutą Gerke  i z siostrą Jadwigą Kunert. Zainicjował regularne próby chóru kościelnego złożonego z sióstr diakonis i parafian należących do tego chóru jeszcze przed II wojną światową. Chórem tym dyryguje, oraz śpiewa wraz z tenorami.

Od 01.12.1950 r. zostaje skierowany przez władze naszego Kościoła jako administrator Parafii w Ruptawie i w Gołkowicach. Od zakończenia II wojny światowej parafiami tymi opiekowali się Ksiądz Alfred Fierla z Suchej i Ksiądz Józef Krop z Golasowic. W Ruptawie trzeba było najpierw dokończyć remont plebanii po zniszczeniach wojennych. Pierwsze nabożeństwo w Ruptawie Ksiądz Jan Bolesław Fussek odprawia w dniu 15.08.1950 r.  z okazji pamiątki założenia i poświęcenia kościoła.

Dnia 26.08.1951r. przeprowadzone są wybory proboszcza, a dnia 28.10.1952 r. nastąpuje instalacja Ks. J.B. Fusska na proboszcza Parafii Ruptawa, Gołkowice i Wodzisław Śląski z udziałem Ks. Bp Dr Karola Kotuli i Ks. Radcy Edwarda Romańskiego z Rybnika.

Plebania w Jastrzębiu-Zroju Ruptawi

Plebania w Jastrzębiu-Zroju Ruptawie

Proboszcz Fussek organizuje w Ruptawie na nowo chór kościelny, którym sam dyryguje i nieraz śpiewa pomagając tenorom. Już w 1952 r. chór ten uczestniczy w Katowicach w Zjeździe Chórów Diecezji Katowickiej. Chór występuje także w parafiach: Golasowice, Goleszów, Wisła, Jasienica i Drogomyśl gromadząc w ten sposób fundusze na remont organów w Ruptawie. Dzięki temu uzupełnionych zostaje 350 brakujących piszczałek zniszczonych podczas działań wojennych. Poświęcenia nowo wyremontowanych organów w dniu 15 sierpnia 1956r. dokonał Ks. Radca Edward Romański z Rybnika. Dwa lata wcześniej bo w 1954r.  Ks. Prob. Jan BolesławFussek  wraz z parafianami zakłada społeczny komitet elektryfikacji Ruptawy. Dzięki temu wykonana jest instalacja elektryczna kościoła i plebanii.

Kościół w Wodzisławiu Śląskim

Kościół w Wodzisławiu Śląskim

06.05.1956 r. z inicjatywy Ks. Proboszcza Jana Bolesława Fusska rada parafialna podejmuje uchwałę o budowie sali parafialnej. Dnia 13.12.1959r. Ks. Senior Alfred Hauptmann z Zabrza  dokonał aktu poświęcenia tej salki. Podczas uroczystości kazanie wygłasza Ks. Jan Motyka z Pszczyny na tekst: z Księgi Jozuego 24,15b. Liturgię odprawia miejscowy proboszcz ks. Jan B. Fussek. W salce śpiewa chór parafialny. Dotąd w kancelarii odbywały się próby chóru, lekcje religii, godziny biblijne, zebrania rady parafialnej.

Poświęcenie dzwonu zakupionego w Diecezji Wrocławskiej dla kościoła w Ruptawie następuje 15.11.1959 r.

Z dniem 30.03.1952r. władze Kościoła przydzielają Ks. Fusskowi także administrowanie parafią w Wodzisławiu Śl. I od razu zabrał się do odbudowy tamtejszego zabytkowego kościoła św. Trójcy przy ul. Minorytów. Dnia 15.09.1957r. ma miejsce uroczystość poświęcenia kamienia węgielnego. Podczas tego nabożeństwa śpiewają połączone chóry: z Ruptawy i Gołkowic. Przemawiają: prezes synodu Kościoła  Ks.Dr Woldemar Gastpary z Warszawy, Ks. Kons. Jan Karpecki z Mikołowa, Ks. Edward Romański z Rybnika. Poświęcenia kamienia węgielnego dokonuje Ks.Prezes.

Kościół w Gołkowicach

Kościół w Gołkowicach

Umiera 17.11.1974r. w szpitalu w Wodzisławiu Śląskim. Przeżył 61 lat, z czego 30 lat w małżeństwie z Zofią z domu Klimsza. Pozostawił żonę, dwie córki: Janinę i Aleksandrę, oraz syna Jerzego. Pogrzeb Ks. Prob. Jana Bolesława Fusska odbył się 22. listopada 1974 r. przy udziale Ks. Bpa Dr. Andrzeja Wantuły, kilkudziesięciu księży i licznie zgromadzonych parafian. Była to prawdziwa manifestacja. Nabożeństwo żałobne odbyło się w Ruptawie. W imieniu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego żegnał zmarłego Ks. Bp Andrzej Wantuła. Kazanie wygłosił Ks. Radca Jan Motyka z Pszczyny. W imieniu osieroconych parafii Ruptawa, Gołkowice i Wodzisław Śl.. żegnał Zmarłego Ks. Marcin Lukas z Wodzisławia Śl. Dalszy ciąg uroczystości pogrzebowych odbył się w Jasienicy, skąd pochodził. Ksiądz Radca Ryszard Janik wygłosił kazanie w kościele w Jasienicy i błogosławieństwo nad grobem na miejscowym cmentarzu. Swoją działalnością duszpasterską, administracyjną i osobistą postawą Ksiądz Proboszcz Jan Bolesław Fussek  wzbudził szacunek i sympatię wśród parafian, władz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i władz samorządowych.

Dom parafialny w Gołkowicach

Dom parafialny w Gołkowicach

Pan Jezus mówi: „Sługo dobry i wierny, nad tym co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę. Wejdź do radości Pana swego!”
Mt 25,21/

A w Liście do Hebrajczyków czytamy: „Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich.” /13,7/

Materiał zebrał ks. Jan Raszyk.
Jastrzębie-Zdrój, dnia 15 listopada 2014 r.
Zdjęcia Jadwiga Connely.

Ks.

Dnia