Jubileusz 15-lecia Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego

Przed piętnastu laty powstały pierwsze w Diecezji Katowickiej naszego Kościoła Wypożyczalnie Sprzętu Rehabilitacyjnego prowadzone przy Parafiach: Jastrzębie-Zdrój, Katowice, Opole i Zabrze, a zaopatrywane przez Śląskie Stowarzyszenie Zakonu Joannitów. Z tej okazji w kościele Jezusowym w Jastrzębiu-Zdroju w sobotę dnia 09. października 2017r. o godz.11.00 miało miejsce okolicznościowe nabożeństwo z udziałem miedzy innymi Biskupa Diecezji Katowickiej ks. dr Mariana Niemca, Radcy Diecezjalnego ks. Henryka Reske, Radcy Konsystorza Bożeny Polak, przedstawicieli Śląskiego Stowarzyszenia Zakonu Joannitów: Jobst-Babo Graf von Harrach i Carl-Otto Graf von Rittberg. Kazanie wygłosił miejscowy proboszcz ks. Jan Raszyk. Podczas nabożeństwa słowa pozdrowień przekazali: Ksiądz Biskup Marian Niemiec i Jobst-Babo Graf von Harrach.
Następnie, podczas spotkania w sali parafialnej, pozdrowienia i życzenia przekazała Dyrektor Zespolonego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju mgr Grażyna Kuczera. Wspominaliśmy trudne początki naszych wypożyczalni i ich ważną rolę, jaką pełnią w życiu chorych i niepełnosprawnych. Podkreślano, że ten rodzaj służby diakonijnej jest bardzo potrzebny. Panu Bogu jesteśmy wdzięczni za błogosławieństwo i ufamy, że nadal będzie nas wspierał.