Konfirmacja 2014

Konfirmacja_2014

Jak co roku w maju, nasi młodzi Parafianie po zdaniu egzaminu przed zborem przystępują do konfirmacji.