MAJ 2017 – PLAN NABOŻEŃSTW

Lp.

Data

Godzina

Nabożeństwo

 1.

7.05.2017 r

3 Niedziela po

 Wielkanocy

9.30

Nabożeństwo

ze Spowiedzią

i Komunią Św

 2.

14.05.2017 r.

4 Niedziela po

Wielkanocy

9.30

Nabożeństwo

Główne

 3.

21.05.2017 r.

5 Niedziela po

 Wielkanocy –

 Konfirmacja

9.30

Nabożeństwo

ze Spowiedzią

i Komunią Św

 4.

25.05.2017 r.

Wniebowstą-

pienie Pańskie

16.30

Nabożeństwo

Główne

 5.

28.05.2017 r.

6 Niedziela po

Wielkanocy

9.30

Nabożeństwo

Główne