MAJ 2018 – PLAN NABOŻEŃSTW

Lp.

Data

Godzina

Nabożeństwo

 1.

6.05.2018 r
5 Niedziela po        Wielkanocy

9.30

Nabożeństwo
ze Spowiedzią
i Komunią Św

 2.

10.05.2018 r.
Wniebowstą-
pienie Pańskie

16.30

Nabożeństwo
Główne

 3.

13.05.2018 r.
6 Niedziela po
Wielkanocy

9.30

Nabożeństwo
Główne

 4.

20.05.2018 r.
1 Święto
Zesłania
Ducha Św.

9.30

Nabożeństwo
Główne
Konfirmacja

 5.

21.05.2018 r.
2 Święto
Zesłania
Ducha Św.

9.30

Nabożeństwo
Główne

 6.

27.05.2018 r.
Święto
Trójcy Św.

9.30

Nabożeństwo
Główne