KAZANIA

1. Niedziela Adwentu – Kazanie ks. Jan Raszyk – przeczytaj
30 listopada 2014 r.

2. Niedziela Adwentu – Kazanie diakon Renata Raszyk – przeczytaj
7 grudnia 2014 r.