Tydzień Biblijny – Day Camp 2013

DSC_0777

Tydzień Biblijny w Jastrzębiu-Zdroju

W sobotę, dnia 20 lipca do Parafii Jastrzębie-Zdrój przybyło dwanaście osób z St. Louis z Luterańskiego Kościoła Synodu Missouri w Stanach Zjednoczonych. Przybyli, by po raz ósmy wraz z polskimi nauczycielami i opiekunami prowadzić tydzień biblijny połączony z nauką języka angielskiego „Day Camp”. Następnego dnia, w niedzielę podczas nabożeństwa pastorowa Beth Schulz przekazała pozdrowienia i przedstawiła swoją grupę. Po nabożeństwie wszyscy nauczyciele omawiali program i przygotowywali się do zajęć. Wieczorem, w miejscowym kościele, wzięli udział w koncercie GlassDuo z Gdańska /szklana harfa/ oraz Kwartetu Smyczkowego Filharmoników Krakowskich.

„Rośnij w Bożej miłości” – to hasło tygodnia biblijnego, który od 22 do 28 lipca gromadził 85 dzieci i młodzieży przy Parafii w Jastrzębiu-Zdroju.

Zobacz filmik z Day Camp 2013

Każdy dzień poświęcony był Słowu Bożemu, które jest prawdą, pociesza, jest radosną wieścią, jest źródłem wiary, jest pełne Ducha Świętego.

Grupa polskich i amerykańskich nauczycieli i opiekunów prowadziła zajęcia rozpoczynające się w kościele śpiewem, modlitwą, czytaniem tekstu biblijnego, nauką wersetu i nowych pieśni, scenką teatralną. Następnie uczestnicy półkolonii podzieleni na siedem grup, brali udział w zabawach językowych, lekcjach biblijnych, zajęciach sportowych, warsztatach, grach zespołowych. Program dnia kończył się wspólnym śpiewem, powtórzeniem wersetów i historii biblijnych, modlitwą. Każdy otrzymał też upominki, które zabierał do domu. Śpiew prowadził Międzyparafialny Zespół Młodzieżowy, który swą inicjatywą sprawiał, że wszyscy z radością i wielką ekspresją wysławiali Boga.

Panie tutejszej parafii w kuchni pracowały na dwie zmiany przygotowując śniadania, obiady, podwieczorki i kolacje.

We czwartek odwiedził nas p. Marian Janecki – prezydent miasta Jastrzębie-Zdrój, który w spotkaniu z grupą amerykanów mówił o historii i perspektywach rozwoju naszego miasta, które w tym roku świętuje 50-lecie nadania praw miejskich. Na zakończenie serdecznej rozmowy, każdy otrzymał książkę opisującą dzieje miasta z licznymi zdjęciami, oraz inne upominki.

W niedzielę, 28 lipca na uroczystym nabożeństwie z liturgią młodzieżową prowadzoną przez Międzyparafialny Zespół Młodzieżowy żegnano dwunastu amerykańskich nauczycieli i dziękowano im.

Serdeczne podziękowania należą się wszystkim nauczycielom, opiekunom, młodzieży prowadzącej śpiew, paniom pracującym w kuchni, rodzinom, które przekazały artykuły spożywcze, a przede wszystkim Panu Bogu za Jego obfite błogosławieństwo. Ufamy, że wspaniałe chwile tego tygodnia, były nie tylko czasem dobrej zabawy i letniego wypoczynku, ale na trwałe przyczyniły się do ukształtowania postaw i zasad chrześcijańskich w młodych serduszkach. Teraz z nadzieją i radością już myślimy o kolejnym tygodniu biblijnym w przyszłym roku.

Ks. J. Raszyk.

US team Day Camp 2013

grupa z us day camp

Ieva Hermanas, Linda Schroeder, Beth Schult, Kim Lambert, Kathy Tormala;Dan Lambert, Christian Hermanas, Dawn Hennessy, Madeline Schult, Hank (Harrison) Hennessy;Allison Schult, Jesse Gaunt

Polish team Day Camp 2013

Polish team day camp

Jadwiga Rucka, Janek Kotas, Krzysztof Chmiel, Paweł Kotas, Jakub Walica, Marcin Kotas, Tomasz Walica, Edyta Lipus;Joanna Głomb, Roksana Redlin, Aneta Dorda, Estera Welchar, Justyna Lerch;Izabela Gmitrowska, Martyna Szary, Martyna Lipus

Be the first to comment on "Tydzień Biblijny – Day Camp 2013"

Leave a comment