Wprowadzenie nowego proboszcza ks. Marcina Ratki-Matejko

W drugą niedzielę po Trójcy Świętej o godz. 15:00 odbyło się uroczyste nabożeństwo podczas którego miała miejsce instalacja nowego proboszcza naszej parafii.

Aktu instalacji dokonał Zwierzchnik Diecezji Katowickiej bp Marian Niemiec w asyście ks. Jana Raszyka i ks. Oskara Wilda.

W liturgii wstępnej uczestniczyli ks. Kornel Undas z Mikołowa oraz dk. Beata Janota. Spowiedź poprowadził bp Adrian Korczago. Słowo Boże w oparciu o fragment z księgi proroka Jeremiasza 1,4-9 zwiastował nowo wprowadzony proboszcz parafii w Jastrzębiu.

W czasie nabożeństwa zaśpiewał miejscowy chór oraz zespół młodzieżowy. W czasie nabożeństwa czynny udział wzięli także parafianie którzy prowadzili zbór w modlitwach.

Księdzu Marcinowi, pastorowej Sylwii i dzieciom Eli i Emilii życzymy Bożego prowadzenia i błogosławieństwa

 

Ks. Marcin Ratka-Matejko urodził się 14 sierpnia 1987 roku w Mikołowie. Po studiach teologicznych zakończonych pracą magisterską na temat: „Uzależnienie od komputera, Internetu i telefonu komórkowego – wyzwaniem dla współczesnego duszpasterza”, został ordynowany 9 lutego 2013 roku w Hołdunowie. Pracę duszpasterską przed ordynacją i po ordynacji pełnił w parafii w Skoczowie. 7 kwietnia 2019 roku został wybrany przez Zgromadzenie Parafialne proboszczem parafii w Jastrzębiu-Zdroju. Jest żonaty z Sylwią Ratką-Matejko, mają dwie córki.