Ogólnopolski Zjazd Młodzieży Ewangelickiej w Suwałkach

W dniach 20-22 września nasz młodzież wraz z ks. Marcinem Ratką-Matejko uczestniczyła w OZME w Suwałkach.