CHÓR MIESZANY

Chór w naszej parafii powstał w 1947 roku. Początkowo był to kilkuosobowy zespół wokalny, który założył i prowadził Jan Wałach. W 1951 roku zespół przekształcił się w chór mieszany, a jego założycielem i dyrygentem był proboszcz parafii ksiądz Jan Bolesław Fussek.

W latach 1952 – 1987 dyrygowała nim Anna Mach, która była nauczycielką szkoły podstawowej w Ruptawie.

Od września 1987 roku chór prowadzi Aleksandra Marek. Tego samego roku do chóru wstąpiło wielu młodych chórzystów z miejscowej parafii, jak również z parafii Gołkowice, które z wielkim zaangażowaniem nieprzerwanie uczestniczą w próbach i występach.
W 1997 roku chór obchodził jubileusz 50-lecia istnienia. Wówczas to zaproszono wszystkich byłych chórzystów oraz licznych gości i urządzono koncert. We wrześniu 2002 roku chór obchodził 55-lecie działalności. Z tej okazji 19 października odbył się koncert, w którym zaprezentował się: chór pod dyrekcją Aleksandry Marek, solista Emil Lerch, flecistka Alina Welchar, chór dziecięco-młodzieżowy „Sola Gratia” prowadzony przez siostry Aleksandrę i Małgorzatę Zachraj oraz organiści Ewa Bocek-Orzyszek i Henryk Orzyszek. Uroczystość tę poprowadził miejscowy proboszcz ksiądz Jan Raszyk.

Życzenia z tej okazji złożyli: ksiądz biskup Tadeusz Szurman, Przewodniczący Diecezjalnej Komisji Chórów i Orkiestr ksiądz proboszcz Jerzy Romański, przewodniczący Rady Miasta Henryk Kapol. Urząd Miasta ufundował nagrodę pieniężną, którą przeznaczono na zakup elektronicznych organów. Złożono także gratulacje dyrygentce z okazji 15-lecia prowadzenia chóru. Na zakończenie obecni w kościele zaśpiewali chorał – „Pobłogosław Panie, okaż zmiłowanie…”. Po koncercie spotkano się w sali parafialnej, gdzie rozmawiano na tematy dotyczące nie tylko muzyki, zaś panie naszej parafii przygotowały wspaniały poczęstunek.

Chór służy pieśniami w czasie wszystkich uroczystości kościelnych w swojej parafii, jak również w Gołkowicach i Wodzisławiu Śląskim. Na zaproszenie koncertuje także w innych parafiach. Uczestniczy w corocznych zjazdach chórów diecezji katowickiej. Od 1999 roku brał udział w nabożeństwach ekumenicznych, które odbywały się na przemian w tutejszym kościele Jezusowym i sąsiednim rzymskokatolickim kościele Niepokalanego Serca Matki.

Od kilku lat w okresie adwentu bierze udział w „spotkaniu opłatkowym” w gminie Godów, gdzie wspólnie z innymi zespołami artystycznymi śpiewa kolędy i dzieli się opłatkiem. Kilkakrotnie uczestniczył w koncertach kolęd, między innymi w parafii rzymskokatolickiej w Jastrzębiu Zdroju, Moszczenicy oraz w Piotrowicach w Czeskiej Republice. We wrześniu 2000 roku brał udział w dożynkach sołeckich w Ruptawie, trzykrotnie w Międzynarodowym Festiwalu Chórów im. Księdza Anzelma Skrobola, który odbywa się w Jastrzębiu Zdroju.

Z okazji 35-lecia nadania Praw Miejskich Jastrzębiu Zdroju, w czerwcu 1998 roku w kościele ewangelickim wystąpił chór „Cantantes Domino” z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa z Jastrzębia Zdroju oraz miejscowy chór. Na organach grał Krzysztof Lukas. W styczniu 2001 r. wspólnie z chórem „Gloria” z parafii rzymskokatolickiej z Moszczenicy zorganizowano koncert kolęd w kościele ewangelicko-augsburskim w Wodzisławiu Śl., a w czerwcu tego samego roku koncert pasyjny. Tam także w styczniu 2002 roku chór wystąpił razem z chórem „Absolwent” ze Skrzyszowa w koncercie charytatywnym.

Chór wykonał pieśni podczas nagrania nabożeństw radiowych 9.02.1992 r. w Wodzisławiu Śl. i 1.03.1998 r. w Jastrzębiu Zdroju oraz dla Telewizji Polskiej. Czterokrotnie koncertował w Niemczech, między innymi w miastach: Paderborn, Arnsberg, Lippstadt, Halle, Leuna i Merseburg. Wyjazdy te połączone były ze zwiedzaniem zabytków. Kilkakrotnie przyjmowaliśmy chórzystów z zaprzyjaźnionych miast niemieckich.
W niedzielę 24.06. 2007r. obchodzono jubileusz 60-lecia chóru i 20-lecia pracy dyrygentki. W uroczystym nabożeństwie uczestniczył ksiądz biskup Tadeusz Szurman.
W sobotę 13.10.2012 r. z okazji 100-lecia kościoła Św. Trójcy w Ruptawie i 65-lecia chóru odbył się uroczysty koncert, na który przybyło liczne grono zaproszonych gości oraz słuchaczy. W koncercie wystąpił także chór i orkiestra Parafii E.-A. w Goleszowie pod dyrekcją Jean-Claude Hauptamanna. Z tej okazji chór został uhonorowany przez Księdza Biskupa Tadeusza Szurmana „RÓŻĄ LUTRA”, nagrodą Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.
Chór organizuje wspólne wyjazdy letnie i zimowe połączone z koncertami w kraju i zagranicą, ogniska i gwiazdki.
Nasza parafianka Joanna Chodura, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego Filia w Cieszynie napisała pracę magisterską p.t. „ Dzieje Chóru przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jastrzębiu Zdroju-Ruptawie w latach 1945-1996”. Chór także posiada kronikę, którą redaguje Wanda Marek. W swoim repertuarze chór posiada utwory muzyki klasycznej jak również utwory kompozytorów współczesnych. Chór nagrał płytę DVD z okazji 60-lecia i CD-kolędy. Prezesem chóru jest p. Jerzy Lerch. Chór liczy 28 osób.

Jastrzębie-Zdrój, dnia 27 grudnia 2013 r.


Próby chóru parafialnego odbywają się we wtorki godz. 18.00


 

Członkowie chóru:

SOPRANY:

 • Berta BĄK
 • Ewa CHMIEL
 • Urszula DOLNIAK
 • Hildegarda GAZDA
 • Alina KIJONKA
 • Irena LERCH
 • Hanna MAREK
 • Lidia MIGŁO
 • Mariola KURZYDYM
 • Wioleta WALICA
 • Renata WĘGLEWSKA
 • Edyta WOWRECZEK
 • Helena ZUK

ALTY:

 • Aniela LERCH
 • Lidia LERCH
 • Aneta MACH
 • Wanda MAREK
 • Jadwiga RUCKA
 • Ruta WOWRECZEK

TENORY:

 • Krystian CHMIEL
 • Krzysztof CHMIEL
 • Jerzy LERCH
 • Jerzy MAREK
 • Arkadiusz MATUSZCZYK

BASY:

 • Emil LERCH
 • Rudolf MAREK
 • Hubert MIGŁO
 • Jarosław WĘGLEWSKI